Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

TAIVASMEDIA

 

Omistussuhde

 

Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa. 

Maanpiirin kaikkineen sinä olet perustanut.

(Ps. 89: 12.)
 
 
 

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 

Hän oli alussa Jumalan luona. 
Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. 
Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.
(Joh. 1:1-5)
 
 

Elämän Sana 

Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. 
Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. 
Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen.
(1. Joh. 1:1-4)
 
 
Selitykset Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen kirjeen kohtiin:
 
(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 1:1-5)
 
1. Evankeliumi Johanneksen mukaan 
Evankeliumin ensimmäinen jae muistuttaa suuresti 1 Moos 1:1 jaetta. Kun 1. Mooseksen kirja alkaa alusta, Jumalan luomistyöstä, Johanneksen evankeliumi lähtee iankaikkisuudesta, ennen tätä alkua olevasta ajasta. Johannes korostaa, että Jumalan luova Sana on persoona, joka on iankaikkinen ja olemukseltaan Jumala. 
2.Tämä Sana, joka oli saattava langenneen luomakunnan jälleen Jumalan yhteyteen, oli alussa Jumalan luona täydellisessä sopusoinnussa hänen kanssaan. Kyseessä ei voinut olla Jumalaa alempiarvoinen olento. Sanalla "oli" on ehdoton merkitys: se on ollut jo ennen kuin aikakaan oli alkanut. Sana on itsensä ihmiskunnalle ilmoittava Jumala. 
3.Kaikki Jumalan ulkopuolella oleva on saanut syntynsä hänen Sanansa välityksellä. 1 Moos 1 auttaa ymmärtämään tätä jaetta. Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Jumala suoritti luomistyönsä Sanan voimalla. Sana ilmaisi hänen tahtonsa. Jumala luo ja puhuu ihmisille Sanan avulla. 
4.Elämä ja valkeus kuuluvat Johanneksen evankeliumin luonteenomaisimpiin sanoihin. Elämän lähde on luonnollisesti myös valon lähde. Sanan tuleminen ihmiseksi merkitsi elämän ja valon saapumista maailmaan. Nämä kaksi sanaa ilmaisevat kaiken voiman ja siunauksen yhteismäärää. Sana ilmoittaa kaiken, mitä Jumala on, niin että ihminen voisi tulla siksi, miksi hänet on tarkoitettu. 
5.Valo on voittamaton. Kun avaa pimeän ja valoisan huoneen välisen oven, valo voittaa pimeyden eikä päinvastoin. Todellinen valo loistaa aina, mutta se valaisee vain ne, jotka ottavat sen vastaan. Pimeyttä on langenneen ihmiskunnan synti ja epäusko. Tämä pimeys vihaa valoa eikä ota sitä vastaan, 3:19. Ihmisen pimeydellä ei ole valtaa sammuttaa valoa. Sana "katalambanè" merkitsee myös, että ihminen ei pimeydessään pysty käsittämään valoa. 
 
 
 
(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 1Joh. 1:1-4)
 
1. Johanneksen ensimmäinen kirje 
Johanneksen aihe: elämän Sana 
Johannes ei esittele itseään kirjeessä eikä lähetä kenellekään erikseen terveisiä. Sen sijaan hän korostaa jo alusta tähtien sitä, mikä on apostolisen julistuksen sisältö ja miksi se annettiin. Kirjeen varsinainen aihe on "elämän Sana", Kristus, joka on elämä ja antaa elämän (Joh 14:6; 10:10). Tässä julistetaan elämän sanasta, että se on aina ollut totta. Alussa ja ennen alkua Kristus oli olemassa. Hän oli Jumalan luona ja oli Jumala (Joh 1:1). Iankaikkinen Poika on ollut olevassa ennen maan päälle tuloaan, vaikka evankeliumin julistus ymmärrettävästi tapahtuikin hänen ilmestymisensä jälkeen. Tässä ei ole tehty mitään uutta löytää, vaan julistetaan evankeliumin muuttumatonta, alkuperäistä sanomaa. 
2.Tämä jae on sivuhuomautus. joka vahvistaa ja selittää jakeessa 1 sanottua. Kysymys on persoonallisesta elämän sanasta, Jeesuksen Kristuksen persoonasta, ja Johannes kirjoittaa, että on omakohtaisesti tuntenut hänet. Hän todistaa julkisesti kokemuksistaan. Apostolin tehtävä merkitsee sekä "todistamasta" että "julistamista". Kumpikin sana korostaa arvovaltaa, mutta eri laatuista arvovaltaa. Toinen edellyttää kokemista ja toinen käskyä. Emme olisi voineet nähdä häntä, joka ilmestyi ja joka oli ollut Isän luona, ellei hän itse olisi oma-aloitteisesti ilmoittanut itseään meille. "Iankaikkinen" kuvaa sitä, että tämä henkilö on aina ollut olemassa. Hän on yhtä Isän kanssa ja ilmestyi meille inkarnaatiossa; »Sana tuli lihaksi» (Joh 1:14). 
3.Jakeen 1 ajatus jatkuu. Tässä korostetaan uudelleen sitä, että apostoli todella tunsi Jeesuksen. Tämä antaa hänen kirjoitukselleen arvovallan. Sen perusteella hän pystyy julistamaan totuuden Jeesuksesta. Hän puhuu, koska hän tietää. Hän julistaa elämää, ja julistuksen tarkoitus on, että kirjeen vastaanottajat ja lukijat pääsisivät tästä elämästä osallisiksi. Se, joka ottaa vastaan apostolin todistuksen, saa omakseen totuuden sekä lisäksi yhteyden Isän ja Pojan kanssa. Julistus ei ollut itsetarkoitus. Tarkoitus oli, että he saisivat kokea yhteyttä ja iloa (j. 4). Yhteys, joka Jeesuksella oli apostolien kanssa, ei rajoittunut heihin, vaan se ulottui koskemaan yhä uusia sukupolvia. 
4.Jae viittaa sekä edellä kirjoitettuun että tuleviin tapahtumiin. Järjestys on tämä: julistus, yhteys, ilo. Kirjoituksen tarkoituksena on selvästi saattaa lukijat täydelliseen yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ainoastaan tässä yhteydessä on mahdollista kokea täydellistä iloa siinä määrin kuin se on tässä elämässä mahdollista. Taivaassa kaikki on täydellistä, myös yhteys ja ilo, Ps 16:11. 
Valkeudessa vaeltaminen 
 
 
Luominen sivulla kerrotaan kaiken alku
 
 
 
©2020 taivas-media - suntuubi.com